CAD vlastnosti

Uživatelské rozhraní

 

 • práce s více grafickými okny současně
 • možnost nastavení zobrazovaných objektů v jednotlivých oknech
 • vypínaní/zapínání zobrazení objektů dle vrstev a dle entit
 • konfigurovatelné umístění dialogů
 • možnost nastavení klávesových zkratek pro libovolné činnosti
 • současné zobrazení dat ze všech datových zdrojů:
 • vektorové soubory

rastrové soubory

RDBMS

WMS zdroje

data z webových služeb

 


 

Základní konstrukce a modifikace dat

 

Konstrukce prvků:

 • bodový objekt, lomená čára (bez omezení počtu vrcholů), kružnice, kruhový oblouk, polygon (včetně komplexních areálů, s dírami), buňka - složená geometrie včetně neomezené úrovně zanoření, text, kóta
 • definování výplní, vzorů a průhledností objektů

   

 

 

Modifikace prvků:

 • kopírování, přesun, rotace, změna velikosti, modifikace vrcholů, rozložení složeného prvku, editace textů, změna atributů textu, záměna a změna měřítka buněk, změna IGDS parametrů

 

 

 

 

  Nastavení kresby a výběry dat

 

 • nastavení symbologie objektů - barva, vrstva, síla čáry, styl
 • nastavení typu nájezdu na objekt klíčový bod, střed, vztažný bod, průsečík, nejbližší bod
 • výběr objektů ohradou
 • výběr objektů protnutím s úsečkou
 • výběr objektů na základě atributů - soubor, tabulka, stav, id, typ prvku, session_id
 • výběr objektů na základě symbologie vrstva, barva, styl, tloušťka
 • hromadná změna symbologie objektů
 • měření délky, plochy a úhlu
 • vyhledávání a nahrazování textu podle různých vyhledávacích kritérií

 

             

 


Buňky a uživatelské styly  

 

 

 • práce s buňkami 
 • vytváření buněk, knihoven buněk a jejich údržba
 • možnost výměny buněk
 • nastavení a definice uživatelských stylů

 

 

 

 


Tiskové sestavy

 

 • hromadný tisk mapového kladu (tisk atlasu)
 • definice parametrů - měřítko, tloušťka per, ohrada
 • výstup na jakoukoliv systémovou tiskárnu v prostředí Windows
 • výstup do PDF
 • možnost rastrového tisku
 • další pokročilé funkce tisku (tisk aktuálního výřezu, tisk jednoho listu v zadaném měřítku, možnost umístění vodicích značek pro skládání listů větších formátů