Aktuality

 15.2.2019

 

V termínech 18.-20.2.2019, 25.-27.2.2019 a 4.-6.3.2019 pořádáme pro nové i stávající zákazníky třídenní školení na geodetická řešení GeoStore V6. První dva dny jsou zaměřeny na zvládnutí praktických dovedností potřebných ke zpracování běžných geodetických zakázek a základní ovládání editoru. Třetí den je variantní. Je zaměřen buď na zpracování geometrických plánů a práci v KN (řešení V6-GP) nebo na práci s mračny bodů, DMT, kubatury, profily (řešení V6-3D). Třetí variantou je rozšíření znalostí nutných pro tvorbu vlastních projektů, konfigurování aplikací apod.

Ještě je k dispozici několik volných míst. V případě zájmu volejte  +420 607 109 790.

 

3.1.2019

Během druhé poloviny ledna bude uvolněna nová verze GeoStoreV6. Kromě jiného bude obsahovat nový editor uživatelských stylů čar a ProjectDraw.

Editor čar

    

 21.11.2018

Došlo ke změnám v datové struktuře DTM DMVS Plzeňského kraje. Jedná se především o redukci prvků v ÚMPS (odstraněno cca 110 prvků, několik změněno a 2 prvky přidány). V našem rozšíření geodetického řešení V6-IG o DTM DMVS  je z tohoto důvodu třeba vybírat novou konfiguraci pro zpracování v Plzeňském krajiV Karlovarském a Libereckém kraji zůstává zatím zachován původní model! Zákazníci s trvalou podporou mají veškeré změny k dispozici ke stažení, ostatní mohou požádat o upgrade.

 

 31.10.2018

Nová verze GIS Marushka nyní umožňuje přizpůsobit design uživatelského rozhraní portálům nebo stránkám ve kterých je integrována. To lze jednoduše zapnutím základního Flat designu v tématu nebo připojením vlastního externího CSS souboru. Design je možné nastavit jednotlivým tématům zvlášť. Je umožněno měnit veškeré barvy ovládacích prvků (tlačítek, oken, ikon) včetně okrajů, rohů, fontů atd. 

Několik ukázek možností nového designu:

 

 

 

 

 

 

 18.9.2018

Dnes byly uvolněny k distribuci avizované nové verze našich geodetických řešení. Co je v nich nového? Podívejte se na předchozí upozornění od 8.6.2018. Zákazníci s trvalou podporou (TP) dostanou aktualizaci v rámci ní.

 10.9.2018

Byla vydána nová verze směrnice na zaměřování staveb RWE GRID_MP_S04_01_01. V průběhu září budeme distribuovat aktualizaci našeho řešení V6-IG , které změny odráží. Byla aktualizována REVIZE a její manuál, kde je v kapitole 11 nový postup popsán, včetně odkazů na nová instruktážní videa

 1.9.2018

Zástupci naší firmy se zúčastní 4. - 5. 9. 2018 konference e-government 20:10, která se již tradičně koná v Mikulově. Více informací na https://www.egovernment.cz/inpage/mikulov-2018/.

 27.8.2018

Aplikace TechLine, která je součástí našich geodetických řešení je doplněna o žádanou utilitu na měření prostorových vzdáleností, převýšení a spádů. Aplikaci je možné použít i na popisy liniových elementů. Příklady použití najdete na videích skutečné délky - popisy plynovodů nebo popis spádů kanalizace.

 17.8.2018

V blízké době bude distribuována aktualizace řešení V6-IG a DTM DMVS. Bude vylepšena aplikace REVIZE, GV a DTM DMVS. K nové verzi V6-GP se dopisuje manuál. 

 8.6.2018

V připravované nové verzi našeho geodetického řešení V6-3D bude rozšířena grafická prezentace výpočtu kubatur o hypsometrii výškových rozdílů. Více informací a nové video naleznete na http://cesko3d.cz/v6/video_laser.html.


 1.6.2018

Do ostrého provozu ve firmě byla nasazena nová verze aplikace GV pro geodetické výpočty přímo v GeoStore V6. Aplikace GV je součástí našich řešení V6-IG pro inženýrskou geodézii a V6-GP pro práce v katastru nemovitostí. Nová verze používá zpřesněný výpočet převýšení pro vyrovnání v síti pomocí MNČ i pro výpočty podrobných bodů. GV je nyní možné použít pro přesnou tachymetrii i pro dlouhé nebo strmé záměry.

 

 16.5.2018

Byla zahájena distribuce GIS - CAD editoru GeoStore V6 ve verzi plně využívající 64-bit operační systém. Na počítačích se 32-bit operačním systémem funguje v režimu 32-bit jako dosud. 64-bitový režim umožňuje aplikaci alokovat si více operační paměti a tím pracovat s velkými objemy dat. Geodetické aplikace našich řešení pro inženýrskou geodézii, geometrické plány i práci ve 3D prostoru jsou všechny přizpůsobeny 64-bit režimu.

Pod touto novou verzí GeoStore V6  je již dostupné avizované rozšíření V6-DWG-DGN, které umožňuje čtení a zápis souborů formátu DWG. Aktuálně se pracuje na formátu DGN V8.  Další informace najdete na http://cesko3d.cz/v6/cadformaty.html .

 

 16.5.2018

Další novinkou je doplnění výpočtu kubatur do našeho geodetického řešení V6-3D. Více informací a nové video naleznete na http://cesko3d.cz/v6/video_laser.html.

 
 25.4.2018

Pro GIS - CAD editor GeoStore V6 je vyvinuta nová aplikace pro kontrolu vzájemné topologie mapových objektů (linií, ploch a buněk) s body a výškovými kótami. Tento software pro geodety je určen především pro novou verzi řešení V6-3D. Pro výpočty kubatur mezi dvěma digitálními modely terénu je dokončován manuál, který bude obsahovat sérii instruktážních videí. Zde je poslední video k určení bilance výkopů a násypů.

 

 17.4.2018

GIS - CAD editor GeoStore V6 bude již brzy distribuován i ve verzi plně využívající 64-bit operační systém. Geodetické aplikace našich řešení pro inženýrskou geodézii, geometrické plány i práci ve 3D prostoru zůstanou funkční i ve 32-bit systémech.

 

 10.4.2018

Připravujeme novou verzi řešení V6-3D pro GeoStoreV6. Kromě mapování nad mračny bodů a tvorby vrstevnic z TIN tento geodetický software rozšíříme o výpočty kubatur mezi dvěma digitálními modely terénu.

Bližší informace poskytne Ing. Pavel Cimpl +420774081963.

 

 8.3.2018

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Více informací o pořádané konferenci naleznete zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.1.2018

Ve dnech 16.-17.1.2018 proběhne v hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou setkání uživatelů GNSS. Budeme zde prezentovat naši aplikaci GeoStoreV6.
 

 3.1.2018

Úspěšně jsme dokončili vývoj technologické linky v rámci správy, vyhodnocení a publikace dat laserového mapování v prostředí mapového aplikačního serveru Marushka. Více informací o technologické lince naleznete zde

 

 21.12.2017

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2018 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 28.11.2017

Řešení pro práce v IG je možné rozšířit o modul DTM_DMVS.dll, který umožňuje efektivní zpracování DSPS v mapách Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje. Video ukázky a více informací zde.

 

 31.10.2017

Spustili jsme nový projekt správy účelových map pro innogy Česká republika a.s. na území krajů Ústeckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina. Více zde.

 

 8.9.2017

Zástupci naší firmy se zúčastnili 5. - 6. 9. 2017 konference e-government 20:10, která se již tradičně konala v Mikulově. Byla zde prezentována a diskutována zajímavá témata v oblasti GDPR, kyberbezpečnosti, elektronické identity a další. Součástí byla i neformální setkání s našimi zákazníky i partnery. Více informací zde.

 

 24.8.2017

Realizovali jsme Kalendář akcí, více se dozvíte na následujících odkazech akcezde.cz a zde.

 

 28.6.2017

Připravte si klad kreseb a vytiskněte zaměření dávkově aplikací GSAtlas. Více informací zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.5.2017

ve dnech 22. - 23. 5. 2017 proběhlo  na Seči v hotelu Jezerka setkání uživatelů k 10. výročí aplikace Spisová služba. Sešli jsme se v hojném počtu a všem účastníkům setkání děkujeme.

 

 15.5.2017

Setkání uživatelů konané k 10. výročí aplikace Spisová služba proběhne ve dnech 22. - 23. 5. 2017 v hotelu Jezerka na Seči.

 

 20.4.2017

Od 1. 5. 2017 nabízíme novou službu – Zaměřování a vizualizace interiérů pomocí mapovacího vozíku M3.
Široké uplatnění má především pro mapování velkých vnitřních ploch jako jsou kancelářské budovy, obchodní domy a hypermarkety, výrobní závody, parkovací plochy, ale i výstaviště, muzea, historické budovy atd. Více informací o nové službě naleznete zde

 

Mapovací vozík M3 a Navigace v neznámém interiéru přímo ve Vašem mobilu

 

Panoramatické snímky společně s mračnem bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.4.2017

Na konferenci ISSS jsme poskytli informace o našich produktech a novinkách. Jednou z hlavních novinek byla problematika Smart Cities, informace naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.3.2017

Ve dnech 3. - 4. dubna 2017 se zúčastníme 20. ročníku konference ISSS. Navštivte nás v našem stánku č. 9 v prvním patře Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Více informací o konferenci naleznete zde.

 

 3.2.2017

CityWare.NET Update - od února 2017 je produkčně nasazena aplikace pro automatizovanou aktualizaci modulů CityWare.NET. Více informací včetně videa naleznete zde.

 

 15.12.2016

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2017 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

 

 

 15.12.2016

Aplikace Laserscan - ukázka využití aplikace Laserscan pro generování vyhlazených vrstevnic z geodetického měření. Více zde.

 

 2.12.2016

Aplikace Laserscan - ukázka využití aplikace Laserscan pro zpracování DMT a vrstevnic z geodetického měření. Více zde.

 

 3.11.2016

Kompletní geodetické pracoviště pro práce v IG - kompletní grafika, výpočty včetně MNČ a kontroly včetně konfigurací pro DSPS staveb plynárenských sítí RWE, polohopisy pro RWE a ČEZ pro projekty JDTM VC a STC, JDTMZK, mapové podklady, digitální technické mapy měst. Více zde.

 

Kompletní pracoviště pro práce v katastru nemovitostí - kompletní grafika, výpočty a kontroly včetně konfigurací pro VFK, plány společných zařízení a zaměření polohopisu a výškopisu pro pozemkové úpravy. Více zde.

 

SW prostředky pro zpracování mračen bodů - kompletní grafika, aplikace pro práci s mračny bodů, tvorbu TIN, kontroly včetně konfigurací pro mapové podklady, digitální technické mapy měst. Více zde.
  

 21.10.2016

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Více informací zde.

  

 8.9.2016

Zástupci  naší  firmy  se  zúčastnili  konference  eGovernment  20:10     v Mikulově. Více informací o pořádané konferenci zde.

 

 24.8.2016 

Pro společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. jsme provedli zaměření náplavky mobilním mapovacím systémem LYNX M1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.7.2016 

Naši zákazníci od 1.7. 2016 zveřejňují smlouvy v Centrálním registru smluv pomocí modulu Smlouvy, který je nadstavbou Spisové služby.

 

 30.6.2016

KŘOVÁK 2013 - spustili jsme novou verzi transformačního programu. Program má návaznost na celou firemní technologickou linku GeoStore V6, která je určena na zpracování a kontroly měřených dat. Více informací zde.

 

 25.5.2016

Pro Město Krnov jsme provedli 3D laserové skenování. Zpracovaná data budou uveřejněna v Jednotné technické mapě ORP Krnov. Více informací se dočtete zde.

 

 9.5.2016

Modul Opatrovník byl již úspěšně implementován u několika našich zákazníků.

 

 13.4.2016

V oblastni Sociální agendy jsme pro Vás  připravili nový modul Opatrovník. Zahrnuje podklady pro péči o osoby s omezenou svéprávností. Pro více informací nás kontaktujte.

 

 7.4.2016

Konference ISSS: 4. - 5. 4. 2016 jsme se již tradičně účastnili konference formou expozice v 1. patře kongresového centra Aldis, kde jsme všem zájemcům poskytli informace o našich produktech a novinkách.

 

 17.3.2016

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Více informací o pořádané konferenci naleznete zde

 

  

 22.2.2016

Smlouvy s vazbou na Centrální registr smluv. Kromě evidence smluv a jejich dodatků modul zajišťuje jejich zveřejňování v CRS, které je pro smlouvy splňující legislativní podmínky povinné od 1.7.2016.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

 15.2.2016

Naše řešení pro geodety postavená na GeoStore V6 byla s úspěchem prezentována na Setkání uživatelů GNSS v Koutech u Ledče nad Sázavou. Zároveň byla vyhlášena akce, ve které je možné získat všechny varianty řešení pro geodety se 47% slevou! Prohlédněte si video s průřezem geodetických funkcí.

 

 22.1.2016

Na mapovém portálu Statutárního města Liberce je prezentována v prostředí Marushka historická mapa města Hrádku nad Nisou. Podrobnosti o této unikátní mapě jsou uveřejněny na iDNES.cz 

 

 11.12.2015

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2016 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.11.2015

GeoStore V6 - nová možnost zobrazení digitálního modelu reliéfu (DMR 5G) v prostředí grafického editoru GeoStore V6 pomocí aplikace LAS a následná publikace v Marushce 3D. Dále možnost generování nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN (Triangulated Irregular Network) v aplikaci LAS.

  

 

  15.10.2015

 Opatrovník -připravujeme pro Vás novinku v oblasti sociální agendy. 

 

  8.10.2015

ve dnech 1. - 2.10.2015 proběhla na Seči v hotelu Jezerka Konference CityWare a Spisová služba. Sešli jsme se ve velkém počtu a všem zúčastněným děkujeme.

 

  18. 9. 2015

Konference CityWare a Spisová služba se koná ve dnech 1. - 2.10.2015 v hotelu Jezerka na Seči. 

 

  30. 7. 2015

Reliance - představujeme Vám novou referenci: Vizualizace a řízení systému ústředního vytápění budovy výchovného ústavu ve Střílkách.

 

  22. 6. 2015

Web Portal Engine - chcete mít vlastní Geoportál v barvách obce/společnosti? Chcete publikovat přehledně členěné podrobné pasporty a další libovolná data včetně interaktivních map a vyhledávání? Využijte technologii WebPortalEngine. Ukázka: Geoportál města Pardubice

 

  3. 6. 2015

Marushka 4 - vydali jsme novou verzi, která je mimo jiné rozšířená o možnost vlastní barevné prezentace, 3D data, nástroj pro návrh a správu témat a další. Více o Marushce 4 zde

 

  27. 5. 2015

Modul Fotopodnět - využívá možnosti mobilních zařízení vytvořit kvalitní fotografii, zjistit aktuální geografickou polohu při pořízení fotografie a komunikovat přes internet.  Více informací zde.

 

  20. 4. 2015

Konference ISSS - ve dnech 13. - 14. 4. 2015 jsme prezentovali naše produkty na konferenci ISSS v Hradci Králové. Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit.

 

  3. 4. 2015

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Více informací o pořádané konferenci naleznete zde.

 

  

 

  13. 3. 2015

Připravujeme pro vás seminář Spisová služba. Získáte informace o novinkách a legislativních změnách týkajících se této aplikace. Konat se bude 31.3.2015 v Olomouci  a 2.4.2015 v Praze.  Program vám zašleme na vyžádání, přihlásit se můžete zde http://registrace.cityware.cz/

 

  3. 2. 2015

Ve spolupráci s Městským úřadem v Krnově jsme nastartovali systém správy technické mapy na území ORP Krnov. Vše potřebné najdete na www.krnov.cz a také zde krnov.technickamapa.cz

 

  17. 12. 2014

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2015 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

 

   5. 11. 2014

Spustili jsme nové webové stránky aplikace Spisová služba www.dms.geovap.cz/

 

  26. 9. 2014

Využijte aplikace pro snadné vedení evidencí prostřednictvím webového prohlížeče: Evidence věcných břemen, Pasportizace majetku, Hlášení a evidence poruch, Vyjadřování o existenci inženýrských sítí.

 

  12. 8. 2014

Reliance - byla přidána nová reference: Vizualizace a řízení vodárenské a stokové sítě Vodárenské společnosti Táborsko.

 

  23. 5. 2014

Spustili jsme nové webové stránky Technická mapa. Od 2. června bude zprovozněn i nový zakázkový systém. Více na www.technickamapa.cz

 

  10. 4. 2014

Konference ISSS - ve dnech 7. - 8. 4. 2014 jsme prezentovali naše produkty na konferenci ISSS v Hradci Králové. Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit.

 

 

 

  24. 3. 2014

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS. Více informací o pořádané konferenci naleznete  zde .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19. 3. 2014

Reliance - přečtěte si popis instalace systému Reliance v moderní budově nazvané BEA centrum Olomouc, která vyhrála v Soutěži o nejzajímavější referenci systému Reliance roku 2013.

 

  18. 2. 2014

Zahájili jsme unikátní prezentaci 3D dat prostřednictvím webu. Více informací  zde .

 

  11