Aktuality

 18.9.2018

Dnes byly uvolněny k distribuci avizované nové verze našich geodetických řešení. Co je v nich nového? Podívejte se na předchozí upozornění od 8.6.2018. Zákazníci s trvalou podporou (TP) dostanou aktualizaci v rámci ní. Ostatní mohou kontaktovat pana Osinka s žádostí o upgrade.

 10.9.2018

Byla vydána nová verze směrnice na zaměřování staveb RWE GRID_MP_S04_01_01. V průběhu září budeme distribuovat aktualizaci našeho řešení V6-IG , které změny odráží. Byla aktualizována REVIZE a její manuál, kde je v kapitole 11 nový postup popsán, včetně odkazů na nová instruktážní videa

 1.9.2018

Zástupci naší firmy se zúčastní 4. - 5. 9. 2018 konference e-government 20:10, která se již tradičně koná v Mikulově. Více informací na https://www.egovernment.cz/inpage/mikulov-2018/.

 27.8.2018

Aplikace TechLine, která je součástí našich geodetických řešení je doplněna o žádanou utilitu na měření prostorových vzdáleností, převýšení a spádů. Aplikaci je možné použít i na popisy liniových elementů. Příklady použití najdete na videích skutečné délky - popisy plynovodů nebo popis spádů kanalizace.

 17.8.2018

V blízké době bude distribuována aktualizace řešení V6-IG a DTM DMVS. Bude vylepšena aplikace REVIZE, GV a DTM DMVS. K nové verzi V6-GP se dopisuje manuál. 

 8.6.2018

V připravované nové verzi našeho geodetického řešení V6-3D bude rozšířena grafická prezentace výpočtu kubatur o hypsometrii výškových rozdílů. Více informací a nové video naleznete na http://cesko3d.cz/v6/video_laser.html.


 1.6.2018

Do ostrého provozu ve firmě byla nasazena nová verze aplikace GV pro geodetické výpočty přímo v GeoStore V6. Aplikace GV je součástí našich řešení V6-IG pro inženýrskou geodézii a V6-GP pro práce v katastru nemovitostí. Nová verze používá zpřesněný výpočet převýšení pro vyrovnání v síti pomocí MNČ i pro výpočty podrobných bodů. GV je nyní možné použít pro přesnou tachymetrii i pro dlouhé nebo strmé záměry.

 

 16.5.2018

Byla zahájena distribuce GIS - CAD editoru GeoStore V6 ve verzi plně využívající 64-bit operační systém. Na počítačích se 32-bit operačním systémem funguje v režimu 32-bit jako dosud. 64-bitový režim umožňuje aplikaci alokovat si více operační paměti a tím pracovat s velkými objemy dat. Geodetické aplikace našich řešení pro inženýrskou geodézii, geometrické plány i práci ve 3D prostoru jsou všechny přizpůsobeny 64-bit režimu.

Pod touto novou verzí GeoStore V6  je již dostupné avizované rozšíření V6-DWG-DGN, které umožňuje čtení a zápis souborů formátu DWG. Aktuálně se pracuje na formátu DGN V8.  Další informace najdete na http://cesko3d.cz/v6/cadformaty.html .

 

 16.5.2018

Další novinkou je doplnění výpočtu kubatur do našeho geodetického řešení V6-3D. Více informací a nové video naleznete na http://cesko3d.cz/v6/video_laser.html.

 
 25.4.2018

Pro GIS - CAD editor GeoStore V6 je vyvinuta nová aplikace pro kontrolu vzájemné topologie mapových objektů (linií, ploch a buněk) s body a výškovými kótami. Tento software pro geodety je určen především pro novou verzi řešení V6-3D. Pro výpočty kubatur mezi dvěma digitálními modely terénu je dokončován manuál, který bude obsahovat sérii instruktážních videí. Zde je poslední video k určení bilance výkopů a násypů.

 

 17.4.2018

GIS - CAD editor GeoStore V6 bude již brzy distribuován i ve verzi plně využívající 64-bit operační systém. Geodetické aplikace našich řešení pro inženýrskou geodézii, geometrické plány i práci ve 3D prostoru zůstanou funkční i ve 32-bit systémech.

 

 10.4.2018

Připravujeme novou verzi řešení V6-3D pro GeoStoreV6. Kromě mapování nad mračny bodů a tvorby vrstevnic z TIN tento geodetický software rozšíříme o výpočty kubatur mezi dvěma digitálními modely terénu.

Bližší informace poskytne Ing. Pavel Cimpl +420774081963.

 

 8.3.2018

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Více informací o pořádané konferenci naleznete zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.1.2018

Ve dnech 16.-17.1.2018 proběhne v hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou setkání uživatelů GNSS. Budeme zde prezentovat naši aplikaci GeoStoreV6.
 

 3.1.2018

Úspěšně jsme dokončili vývoj technologické linky v rámci správy, vyhodnocení a publikace dat laserového mapování v prostředí mapového aplikačního serveru Marushka. Více informací o technologické lince naleznete zde

 

 21.12.2017

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2018 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 28.11.2017

Řešení pro práce v IG je možné rozšířit o modul DTM_DMVS.dll, který umožňuje efektivní zpracování DSPS v mapách Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje. Video ukázky a více informací zde.

 

 31.10.2017

Spustili jsme nový projekt správy účelových map pro innogy Česká republika a.s. na území krajů Ústeckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina. Více zde.

 

 8.9.2017

Zástupci naší firmy se zúčastnili 5. - 6. 9. 2017 konference e-government 20:10, která se již tradičně konala v Mikulově. Byla zde prezentována a diskutována zajímavá témata v oblasti GDPR, kyberbezpečnosti, elektronické identity a další. Součástí byla i neformální setkání s našimi zákazníky i partnery. Více informací zde.

 

 24.8.2017

Realizovali jsme Kalendář akcí, více se dozvíte na následujících odkazech akcezde.cz a zde.

 

 28.6.2017

Připravte si klad kreseb a vytiskněte zaměření dávkově aplikací GSAtlas. Více informací zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.5.2017

ve dnech 22. - 23. 5. 2017 proběhlo  na Seči v hotelu Jezerka setkání uživatelů k 10. výročí aplikace Spisová služba. Sešli jsme se v hojném počtu a všem účastníkům setkání děkujeme.

 

 15.5.2017

Setkání uživatelů konané k 10. výročí aplikace Spisová služba proběhne ve dnech 22. - 23. 5. 2017 v hotelu Jezerka na Seči.

 

 20.4.2017

Od 1. 5. 2017 nabízíme novou službu – Zaměřování a vizualizace interiérů pomocí mapovacího vozíku M3.
Široké uplatnění má především pro mapování velkých vnitřních ploch jako jsou kancelářské budovy, obchodní domy a hypermarkety, výrobní závody, parkovací plochy, ale i výstaviště, muzea, historické budovy atd. Více informací o nové službě naleznete zde

 

Mapovací vozík M3 a Navigace v neznámém interiéru přímo ve Vašem mobilu

 

Panoramatické snímky společně s mračnem bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.4.2017

Na konferenci ISSS jsme poskytli informace o našich produktech a novinkách. Jednou z hlavních novinek byla problematika Smart Cities, informace naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.3.2017

Ve dnech 3. - 4. dubna 2017 se zúčastníme 20. ročníku konference ISSS. Navštivte nás v našem stánku č. 9 v prvním patře Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Více informací o konferenci naleznete zde.

 

 3.2.2017

CityWare.NET Update - od února 2017 je produkčně nasazena aplikace pro automatizovanou aktualizaci modulů CityWare.NET. Více informací včetně videa naleznete zde.

 

 15.12.2016

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2017 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

 

 

 15.12.2016

Aplikace Laserscan - ukázka využití aplikace Laserscan pro generování vyhlazených vrstevnic z geodetického měření. Více zde.

 

 2.12.2016

Aplikace Laserscan - ukázka využití aplikace Laserscan pro zpracování DMT a vrstevnic z geodetického měření. Více zde.

 

 3.11.2016

Kompletní geodetické pracoviště pro práce v IG - kompletní grafika, výpočty včetně MNČ a kontroly včetně konfigurací pro DSPS staveb plynárenských sítí RWE, polohopisy pro RWE a ČEZ pro projekty JDTM VC a STC, JDTMZK, mapové podklady, digitální technické mapy měst. Více zde.

 

Kompletní pracoviště pro práce v katastru nemovitostí - kompletní grafika, výpočty a kontroly včetně konfigurací pro VFK, plány společných zařízení a zaměření polohopisu a výškopisu pro pozemkové úpravy. Více zde.

 

SW prostředky pro zpracování mračen bodů - kompletní grafika, aplikace pro práci s mračny bodů, tvorbu TIN, kontroly včetně konfigurací pro mapové podklady, digitální technické mapy měst. Více zde.
  

 21.10.2016

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Více informací zde.

  

 8.9.2016

Zástupci  naší  firmy  se  zúčastnili  konference  eGovernment  20:10     v Mikulově. Více informací o pořádané konferenci zde.

 

 24.8.2016 

Pro společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. jsme provedli zaměření náplavky mobilním mapovacím systémem LYNX M1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.7.2016 

Naši zákazníci od 1.7. 2016 zveřejňují smlouvy v Centrálním registru smluv pomocí modulu Smlouvy, který je nadstavbou Spisové služby.

 

 30.6.2016

KŘOVÁK 2013 - spustili jsme novou verzi transformačního programu. Program má návaznost na celou firemní technologickou linku GeoStore V6, která je určena na zpracování a kontroly měřených dat. Více informací zde.

 

 25.5.2016

Pro Město Krnov jsme provedli 3D laserové skenování. Zpracovaná data budou uveřejněna v Jednotné technické mapě ORP Krnov. Více informací se dočtete zde.

 

 9.5.2016

Modul Opatrovník byl již úspěšně implementován u několika našich zákazníků.

 

 13.4.2016

V oblastni Sociální agendy jsme pro Vás  připravili nový modul Opatrovník. Zahrnuje podklady pro péči o osoby s omezenou svéprávností. Pro více informací nás kontaktujte.

 

 7.4.2016

Konference ISSS: 4. - 5. 4. 2016 jsme se již tradičně účastnili konference formou expozice v 1. patře kongresového centra Aldis, kde jsme všem zájemcům poskytli informace o našich produktech a novinkách.

 

 17.3.2016

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Více informací o pořádané konferenci naleznete zde

 

  

 22.2.2016

Smlouvy s vazbou na Centrální registr smluv. Kromě evidence smluv a jejich dodatků modul zajišťuje jejich zveřejňování v CRS, které je pro smlouvy splňující legislativní podmínky povinné od 1.7.2016.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

 15.2.2016

Naše řešení pro geodety postavená na GeoStore V6 byla s úspěchem prezentována na Setkání uživatelů GNSS v Koutech u Ledče nad Sázavou. Zároveň byla vyhlášena akce, ve které je možné získat všechny varianty řešení pro geodety se 47% slevou! Prohlédněte si video s průřezem geodetických funkcí.

 

 22.1.2016

Na mapovém portálu Statutárního města Liberce je prezentována v prostředí Marushka historická mapa města Hrádku nad Nisou. Podrobnosti o této unikátní mapě jsou uveřejněny na iDNES.cz 

 

 11.12.2015

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2016 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.11.2015

GeoStore V6 - nová možnost zobrazení digitálního modelu reliéfu (DMR 5G) v prostředí grafického editoru GeoStore V6 pomocí aplikace LAS a následná publikace v Marushce 3D. Dále možnost generování nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN (Triangulated Irregular Network) v aplikaci LAS.

  

 

  15.10.2015

 Opatrovník -připravujeme pro Vás novinku v oblasti sociální agendy. 

 

  8.10.2015

ve dnech 1. - 2.10.2015 proběhla na Seči v hotelu Jezerka Konference CityWare a Spisová služba. Sešli jsme se ve velkém počtu a všem zúčastněným děkujeme.

 

  18. 9. 2015

Konference CityWare a Spisová služba se koná ve dnech 1. - 2.10.2015 v hotelu Jezerka na Seči. 

 

  30. 7. 2015

Reliance - představujeme Vám novou referenci: Vizualizace a řízení systému ústředního vytápění budovy výchovného ústavu ve Střílkách.

 

  22. 6. 2015

Web Portal Engine - chcete mít vlastní Geoportál v barvách obce/společnosti? Chcete publikovat přehledně členěné podrobné pasporty a další libovolná data včetně interaktivních map a vyhledávání? Využijte technologii WebPortalEngine. Ukázka: Geoportál města Pardubice

 

  3. 6. 2015

Marushka 4 - vydali jsme novou verzi, která je mimo jiné rozšířená o možnost vlastní barevné prezentace, 3D data, nástroj pro návrh a správu témat a další. Více o Marushce 4 zde

 

  27. 5. 2015

Modul Fotopodnět - využívá možnosti mobilních zařízení vytvořit kvalitní fotografii, zjistit aktuální geografickou polohu při pořízení fotografie a komunikovat přes internet.  Více informací zde.

 

  20. 4. 2015

Konference ISSS - ve dnech 13. - 14. 4. 2015 jsme prezentovali naše produkty na konferenci ISSS v Hradci Králové. Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit.

 

  3. 4. 2015

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Více informací o pořádané konferenci naleznete zde.

 

  

 

  13. 3. 2015

Připravujeme pro vás seminář Spisová služba. Získáte informace o novinkách a legislativních změnách týkajících se této aplikace. Konat se bude 31.3.2015 v Olomouci  a 2.4.2015 v Praze.  Program vám zašleme na vyžádání, přihlásit se můžete zde http://registrace.cityware.cz/

 

  3. 2. 2015

Ve spolupráci s Městským úřadem v Krnově jsme nastartovali systém správy technické mapy na území ORP Krnov. Vše potřebné najdete na www.krnov.cz a také zde krnov.technickamapa.cz

 

  17. 12. 2014

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2015 mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

 

   5. 11. 2014

Spustili jsme nové webové stránky aplikace Spisová služba www.dms.geovap.cz/

 

  26. 9. 2014

Využijte aplikace pro snadné vedení evidencí prostřednictvím webového prohlížeče: Evidence věcných břemen, Pasportizace majetku, Hlášení a evidence poruch, Vyjadřování o existenci inženýrských sítí.

 

  12. 8. 2014

Reliance - byla přidána nová reference: Vizualizace a řízení vodárenské a stokové sítě Vodárenské společnosti Táborsko.

 

  23. 5. 2014

Spustili jsme nové webové stránky Technická mapa. Od 2. června bude zprovozněn i nový zakázkový systém. Více na www.technickamapa.cz

 

  10. 4. 2014

Konference ISSS - ve dnech 7. - 8. 4. 2014 jsme prezentovali naše produkty na konferenci ISSS v Hradci Králové. Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit.

 

 

 

  24. 3. 2014

Zveme Vás do našeho stánku v rámci konference ISSS. Více informací o pořádané konferenci naleznete  zde .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19. 3. 2014

Reliance - přečtěte si popis instalace systému Reliance v moderní budově nazvané BEA centrum Olomouc, která vyhrála v Soutěži o nejzajímavější referenci systému Reliance roku 2013.

 

  18. 2. 2014

Zahájili jsme unikátní prezentaci 3D dat prostřednictvím webu. Více informací  zde .

 

  11. 2. 2014

SCADA/HMI systém Reliance  řídí výrobu ledu v rychlobruslařské hale Adler-Arena v ruském Soči. Systém Reliance byl spolu s technikou chlazení instalován nizozemskou firmou Boukens Ice & Climate Solutions. 
  
Adler-Arena byla postavena již v roce 2012. Velkým testem prošla v loňském roce, kdy se v ní konalo pro české barvy velmi úspěšné mistrovství světa.

Budeme držet palce, aby led připravený systémem Reliance přinesl našim zástupkyním úspěchy i na zimních hrách, které se konají právě v těchto dnech.

 

  3. 1. 2014

Do sekce Podpora byl přidán technický článek, který se věnuje novým datovým typům proměnných pro práci s datem a časem v systému Reliance.