Finance

Finance a účetnictví

 

Komplexní řešení oblastí:

  • účetní osnova, hlavní kniha, předvaha a odpovídající výstupy a analýzy
  • všechny účetní zápisy včetně zápisů s rozpočtovou skladbou a údaji PAP
  • přímé účtování a periodicky opakovatelné účtování
  • vytvoření opětovné vyvolání uživatelských šablon pro opakovatelné přímé účtování
  • procentní rozpouštění nákladů na nákladová střediska dle předem připravených šablon
  • podpora automatizace účtování všech existujících variant DPH v souladu s požadavky Kontrolního hlášení DPH
  • tvorba, zobrazení, analýza a tisk státních finančních výkazů včetně FIN-2-12 a výkazů DPH
  • vytváření vlastních interních manažerských a controllingových výkazů a analýz
  • podpora práce v cizích měnách a přepočet do Kč včetně kurzových rozdílů
  • velké množství různých přednastavených a uživatelem parametrizovatelných výstupních sestav a zejména analytických výstupů pro management podporujících controllingové řízení.
  • komplexní kontrola všech státních výkazů z hlediska vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb (kontrolní chod uzávěrky).


Údaje PAP jsou součástí základního účetního záznamu (věcné položky). Existují rozsáhlé možnosti přednastavení hodnot PAP tak, aby byly do účetních zápisů korektně předvyplněny. Současně s tím jsou nastaveny podrobné kontroly přípustnosti vyplnění PAP pro jednotlivé účty ve vazbě na PAP analytický účet apod., které jsou spouštěny již při kontrole dokladů před účtováním, při účtování, ale i následně včetně kontroly vazeb vně i mezi jednotlivými výkazy PAP.

Jednou ze základních vlastností NAV je tzv. „zanořování“, kdy se do zobrazené agregované informace (např. stav účtu) lze jednoduše „rozkliknutím“ zanořit a zobrazit jednotlivé účetní zápisy, z nich pak např. doklady, ze kterých zápisy vznikly, informace o ekonomických subjektech, kterých se zápisy týkají a tyto informace si různě filtrovat, třídit a analyzovat dle různých kritérií. Počet stupňů „zanořování“ není omezen.