GIS


Základní software
Systém Geostore
GeoStore V6
Marushka
Mobilní GIS

Nadstavbové moduly
GeoArchiv
GSPasport
Věcná břemena

Služby

GSLocalizer
- Lokalizace ÚIR
- Lokalizace KN

Data

Technická mapa
Katastrální mapa