Mobilní GIS

Je tvořen webou aplikací komunikující on-line se mapovým serverem Marushka, který mu poskytuje data. Komunikace je obousměrná:

 

Ke klientovi

- poskytování datových vrstech pro zobrazení na mobilním zařízení,                                                      

- poskytování atributových informací o objektech ve formuláři.

 

Od klienta

- možnost pořízení vlastní kresby s uložením na server

- aktualizace atributových údajů z formulářů

 

Základní vlastnosti

- zobrazení geografických dat na mobilním zařízení

- lokalizace území, adresy a objektů

- lokalizace podle GPS s možností navigace

- vytváření výběrů na území dle uživatelem definovaných kriterií

- zobrazení a update atributových dat objektů

- redlining s uložením na serveru