O nás

Společnost GEOVAP, spol. s r. o.

 

GEOVAP, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstříku dne 26. 2. 1991 v oddíle C, vložka 234, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

IČ: 15049248, DIČ: CZ15049248


Společnost GEOVAP, spol. s r. o., vznikla v roce 1991 a od počátku se zaměřuje na vývoj softwaru a poskytování služeb v oblastech agend veřejné správy, document managementu, GIS, pokročilého zpracování grafických dat, smart grid a průmyslové automatizace. V současné době firma zaměstnává více než 100 stálých pracovníků, specialistů různých profesí.

 Firma GEOVAP má status Gold Partner u firmy Microsoft a Silver Partner u firmy Oracle. Své produkty distribuuje celosvětově prostřednictvím sítě partnerů. 

 

Na základě výzkumů předních akademických pracovišť (tzv. česká škola prostorových dat) je vyvíjena firemní technologie pro správu prostorových dat (na platformě SQL a NoSQL) a nejvyspělejší geoinformační technologie současnosti Marushka.

 

Firma GEOVAP, spol. s r. o., vyvíjí, aplikuje a distribuuje komplexní řešení městského informačního systému CityWare. V oblasti správy a oběhu dokumentů vyvíjí a implementuje robustní řešení DMS a Spisovou službu.
 

Firma GEOVAP vyvíjí, aplikuje a distribuuje pokročilé řešení pro sběr dat o spotřebě energií (plyn, elektřina, voda, teplo) AVE.
 

Projekty v oblasti průmyslové automatizace a technologického řízení procesů jsou realizovány na bázi firemního vizualizačního systému kategorie SCADA/HMI – Reliance.
 
Služby poskytované firmou GEOVAP zahrnují celý životní cyklus vývoje informačních systémů od předprojektové přípravy přes realizaci projektů až po školení zákazníků, záruční a pozáruční servis a konzultační činnost.
  

 


 

 

Operační program Podnikání a inovace
Společnost GEOVAP, spol. s r.o., realizuje v rámci programu ICT v podnicích – Výzvy III projekt 2.2 ITP03/165 "Nové ICT technologie". Program je součástí OPPI, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).