Závazky

Závazky, Kniha došlých faktur, objednávky     

 

Komplexní řešení oblasti závazků:

 • kniha došlých faktur, libovolný počet řad faktur
 • faktury v Kč i cizích měnách, automatický výpočet kurzových rozdílů
 • podpora periodicky se opakujícího vytváření a účtování předpisů a faktur
 • nákupní opravné daňové doklady
 • zálohové faktury a jejich vyúčtování, zálohy s DPH
 • zápočty
 • návrh příkazu k úhradě z jednotlivé faktury nebo hromadný návrh plateb z přehledu faktur dle nastavených filtrů
 • číselník dodavatelů s vazbou na ARES, kontrola nespolehlivého plátce a neregistrovaného bankovního účtu
 • trvalý, okamžitý, jmenovitý a úplný přehled o celkovém saldu dodavatelů a jeho struktuře
 • elektronické schvalování faktur
 • velké množství sestav, analýz a přehledů týkajících se aktuálního salda zákazníků i salda ke zvolenému datu včetně rozdělení dle intervalů po splatnosti pro účely výpočtu opravných položek k pohledávkám
 • nastavení a schvalování rozpočtové skladby pro zaúčtování uhrazených plateb za závazky; kontrola vůči čerpání rozpočtu při vydání a účtování faktury a při vystavení příkazu k úhradě
 • správné nastavení a zaúčtování všech známých variant prodejní DPH v ČR i SR včetně koeficientů krácení DPH; možnost nastavení výpočtu „zdola“ nebo „shora“; nastavení odchylky DPH - změna základu DPH a částky DPH
 • jednoduchá kontrola a možnost nastavení všech variant pro Kontrolní hlášení DPH
 • jednoduché vyplňování a účtování rozpočtového krytí a údajů PAP v dokladech - vše přehledně na jedné obrazovce v jednom dokladu